Általános Szerződési Feltételek

1. Bemutató

A www.kedvenckiado.ro a KEDVENC KIADO SRL tulajdonában lévő webhely. székhelye: Hargita megye, Székelyudvarhely, Cart. Insulei, Str. Teilor Nr. 9, SC. D. 2 szám alatt a Cégjegyzékbe bejegyzett: J19/481/2012, CUI RO 30864696, a továbbiakban: "Kedvenc Kiado".

A www.kedvenckiado.ro weboldal böngészése, valamint a Kedvenc Kiado termékek vásárlása a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Weboldal egyéb vonatkozó szabályzatának elolvasását, megértését és kifejezett elfogadását jelenti.

A Kedvenc Kiado fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa és frissítse a webhely tartalmát, valamint a használati feltételeket.

A félreértések elkerülése érdekében a Kedvenc Kiado és a Felhasználó/Ügyfél közötti félreértések esetén a Szolgáltatás igénybevételekor vagy a Termékek Ügyfél általi megrendelésekor érvényes Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

2. Meghatározások

A dokumentumban említett kifejezések mindegyike a következő jelentéssel bír:

Fogyasztó: bármely természetes személy vagy természetes személyek egyesületekben alakult csoportja, aki szakmai tevékenységén kívül vásárol, szerez, használ vagy fogyaszt el termékeket vagy szolgáltatásokat;

Ügyfélfiók: a Felhasználó által az „Ügyfélfiók regisztrációja” részben leírt eljárás szerint megnyitott fiók;

Szerződés: a Weboldalon keresztül a Kedvenc Kiado és a Kedvenc Kiado által visszaigazolt Megrendelést képviselő Ügyfél között létrejött távszerződés a Termékek eladásának és kiszállításának elfogadása értelmében. A visszaigazolást e-mailben vagy telefonon küldi el az online áruház egyik üzemeltetője.

Felhasználó: minden 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, aki fiók létrehozásával és használatával hozzáfér a Kedvenc Kiado Webhelyhez, és aki hozzájárult a jelen Általános Szerződési Feltételekhez.

Megrendelés: a Felhasználó azon szándékát jelenti, hogy a Kedvenc Kiado által továbbított Termékeket vásároljon a Webhelyről a Webhelyen vagy a Weboldalon megjelenő kapcsolati részben leírt egyéb kapcsolatfelvételi módokon keresztül.

Vevő/Ügyfél: Az a felhasználó, aki a Weboldalon keresztül megrendelést ad le, és aki a Szerződés értelmében kifizeti a megrendelt termékek értékét.

Hírlevél: időszakos információs eszköz, amelyet a Kedvenc Kiado használ arra, hogy a Felhasználók és Ügyfelek számára e-mailben/SMS-ben és/vagy telefonon adjon tájékoztatást a Termékekről és/vagy a promóciókról. egy bizonyos időszakban.

Eladási ár – a Webhelyen eladott Termék ellenértékét jelenti, anélkül, hogy az összegbe beleszámítanák a szállítási költségeket.

Termék: bármely, a Webhelyen eladó árucikk. A Termékek elérhetősége és szállítási feltételei a Szerződés tárgyát képezik, amelyet a felek a Vevő megrendelésének leadását követően kötnek meg.

PRP – a Termék ajánlott viszonteladási ára, amelyet a Szállító/Gyártó és/vagy a Kedvenc Kiado Forgalmazó közöl. Ez az ár nem befolyásolja a Kedvenc Kiado azon döntési képességét, hogy egyoldalúan meghatározza az Eladási árat saját Ügyfelei számára. Ennek az árnak a megjelenítése támogatja a Felhasználót abban, hogy az ok teljes ismeretében értékelje és döntse el az adott vásárlás jövedelmezőségét. A félreértések elkerülése érdekében a PRP semmilyen módon nem befolyásolja az eladási ár kiszámítását, és nem határoz meg vagy jelent konkrét előnyt a társaság által megállapított eladási árhoz képest;

Szállítási díj: az az összeg, amellyel a Megrendelő a Kedvenc Kiadónak tartozik a megrendelt Termékek Szerződésben megjelölt címre történő kiszállítása miatt. A szállítási díj hozzáadódik a Termék eladási árához, és a Megrendelés végső költségében szerepel.

Webhely: a www.kedvenckiado.ro internetes domain és aldomainjei.

Vállalat: KEDVENC KIADO SRL. székhelye: Hargita megye, Székelyudvarhely, Cart. Insulei, Str. Teilor Nr. 9, SC. D. 2 szám alatt a Cégjegyzékbe bejegyzett J19/481/2012, CUI RO 30864696.

Műszaki adatok: a Termékek minden részlete és/vagy leírása a Webhelyen bemutatott módon. A Termékekről készült fényképek tájékoztató jellegűek, prezentációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek (pl. szín, méret stb.) a kiszállított termékek megjelenésétől. Ugyanakkor a Weboldalon megjelenő információk tévedést vagy hiányos adatokat tartalmazhatnak, így az értékesített termékek leírása nem helyettesíti a Termékek címkéin/csomagolásán feltüntetett jellemzőket, információkat. A félreértések elkerülése érdekében ilyen eltérések esetén a termékek címkéjén/csomagolásán feltüntetett információk az irányadóak.

3. Az online bolt használata

3.1 Ügyfélfiók létrehozása

1. A Weboldalon keresztül történő vásárláshoz a Felhasználó fiókot hozhat létre a Weboldalon található „Fiókom” gomb megnyomásával. Létrehozásához az érdeklődőknek ki kell tölteniük a Fióklétrehozási űrlapot, amelyen a következő adatokat kell megadni: név, vezetéknév, telefonszám, postacím, e-mail cím, amelyen keresztül szeretne levelezni a Kedvenc Kiadóval és egy jelszó. A Számla véglegesítésének feltétele a regisztrációs űrlapon megfelelően kiemelt és megjelölt kötelező mezők maradéktalan kitöltése. Ezek az információk a Kedvenc Kiado és a Felhasználó közötti megrendelések és kereskedelmi kapcsolatok kezeléséhez szükségesek.

A regisztrációs űrlap kitöltéséhez a Felhasználónak pontos és hiánytalan adatokat kell megadnia. A Felhasználó a Fiók létrehozásával egyúttal kijelenti, hogy az e-mail cím és a megadott adatok törvényes tulajdonosa. A Felhasználó köteles gondoskodni a megadott adatok helyességéről és pontosságáról, ez a kötelezettség a Fiók fennállásának teljes időtartama alatt fennáll.

A Számla használata feltételezi a Számlatulajdonos és annak végső kedvezményezettje közötti azonosság meglétét. A Felhasználónév/Fiók és a hozzá tartozó jelszó egyedi és nem ruházható át. A Felhasználó teljes felelősséget vállal a Fiókjához kapcsolódó információk bizalmas kezeléséért. A felhasználó vállalja, hogy értesíti a Kedvenc Kiadót a jelszó bármilyen jogosulatlan használatával és az Oldalon történő regisztrációval kapcsolatban.

A Kedvenc Kiado e-mail küldésével megerősíti a fiók létrehozását a Felhasználó számára. A Felhasználó/Ügyfél a fiók regisztrálásával vagy az Oldalon leadott megrendeléssel hozzájárul személyes adatainak a Kedvenc Kiado általi, az alábbiakban részletezett célok szerinti kezeléséhez.

A Felhasználó teljes mértékben felelős a Fiók és a jelszó biztonságáért és bizalmas kezeléséért, valamint felelős saját maga vagy bárki más tevékenységéért és magatartásáért, aki a Fiókon keresztül termékeket vásárol. A Kedvenc Kiado vagy képviselői nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból fakad, hogy más személy használja a Fiókot, akár a Felhasználó engedélyével, akár anélkül.

Ha a Felhasználó valótlan, pontatlan vagy hiányos információkat ad meg, a Kedvenc Kiado fenntartja a jogot a Fiók felfüggesztésére vagy megszüntetésére, valamint a Weboldal szolgáltatásainak minden jelenlegi vagy jövőbeni használatára irányuló kísérlet visszautasítására, a Felhasználó kártalanítása nélkül.

A fiókot törölni kívánó felhasználó ezt a kérést az office@kedvenckiado.ro címre küldi.

Ha elveszíti vagy elfelejti jelszavát, a "Fiókom" mezőbe való belépéssel és e-mail címének megadásával újra előállíthatja, és e-mailben elküldjük Önnek a jelszót. A jelszó szigorúan bizalmas.

Tilos a Fiók regisztrálása abból a célból, hogy megtévesszen a törvényes tulajdonos személyazonosságával vagy a Fiókhoz kapcsolódó információkkal.

3.2 Információ a webhelyen keresztül értékesített termékekről

Az eladásra kínált Termékekhez mellékeljük azok leírását, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a megrendelés teljesítése előtt megismerje a Termékek jellemzőivel kapcsolatos lényeges információkat.

A Weboldalon a Termékek leírására használt képek és információk nem jelentenek szerződéses kötelezettséget a Kedvenc Kiado részéről, azokat kizárólag prezentációs célokra használjuk fel.

3.3 Megrendelés, a termékek elérhetősége és a szerződés megkötése

A Vállalat által forgalmazott termékek megrendeléséhez az alábbi módok közül választhat:

1. Online rendeles a www.kedvenckiado.ro -rol

2. Gyors rendelés telefonon: 0744 505 331, 0744 611 095, (menetrend H-P: 09.00 – 18.00)

3. Rendelés e-mailben az office@kedvenckiado.ro címre

Online rendelés esetén a Felhasználó a Megrendelőlap kitöltését követően garantálja, hogy a megadott adatok valódiak és helyesek, ellenkező esetben az e hibákból eredő következményekért (pl. a megrendelés késése, hibásan elküldése stb.) felelősséggel tartozik. )

A Kedvenc Kiado nem vállal felelősséget a Termékek kézbesítésének késedelmeiért, illetve a Felhasználó hibás adatszolgáltatásából eredő késésekért. Ebben az esetben a Megrendelés visszaküldésének minden szállítási költsége a Megrendelőt terheli.

A Felhasználó a megrendelés teljesítésével kifejezetten kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kedvenc Kiado képviselője bármilyen elérhető módon (e-mail/telefon) felvegye vele a kapcsolatot a megrendelés megerősítése érdekében.

A félreértések elkerülése érdekében az e-mail, amelyen keresztül a Felhasználó a Weboldalon leadott Megrendelésről értesül, csak a megrendelés beérkezésének visszaigazolása, a megrendelt Termékekre vonatkozó Szerződés érvényesen az alább felsorolt feltételekkel jön létre.

Így minden Felhasználó a Megrendelés leadását követően e-mailt kap, amely tartalmazza a Felhasználó Kosárba helyezett Termékek vásárlási igényének automatikus visszaigazolását. A megrendelés leadása és ennek az e-mailnek a kézhezvétele nem jelenti azt, hogy a Kedvenc Kiado megerősíti a Megrendelés elfogadását. Minden Megrendelés a Kedvenc Kiado előzetes elfogadásától függ, ami azt jelenti, hogy a Felhasználóval a megadott kommunikációs eszközök valamelyikén kell felvenni a kapcsolatot. Az adásvételi szerződés a Megrendelés Kedvenc Kiado általi átvételét és elfogadását kifejezett visszaigazoló e-mail Felhasználó általi kézhezvételének napján tekintendő megkötöttnek. Ebben a levelezésben megemlítjük a Termékek szállítási határidejét is. A félreértések elkerülése érdekében a Kedvenc Kiado minden rendelést legfeljebb 3 munkanapon belül feldolgoz, és ezen időszakon belül küldi el a megrendelés feldolgozását visszaigazoló e-mailt, beleértve a termékek szállítási feltételeit is.

A Kedvenc Kiado visszautasíthat vagy törölhet egy Megrendelést anélkül, hogy a felek között kötelezettségek lennének, és anélkül, hogy kártérítést követelhetnének, az alábbi helyzetek bármelyikében:

 • A rendelés visszaigazolása a felhasználó részéről. A Szerződés megkötése érdekében a Kedvenc Kiado a Felhasználó által biztosított kommunikációs eszközökön keresztül ellenőrzi az Oldalon leadott Megrendelés valódiságát, illetve komolyságát;
 • Az árukészlet kimerülése/lefoglalása/teljes/részleges megsemmisítése;
 • A Felhasználó hiányos vagy helytelen adatai;
 • Az Ügyfélkód előzményei legalább egy, a Felhasználó által nem teljesített Megrendelés rosszhiszeműségéről árulkodnak (pl. a csomag átvételének elmaradása stb.);
 • A felhasználó/Ügyfél nem tartja be a vállalat által lebonyolított kampányokkal kapcsolatos szabályzatban rögzített rendelkezéseket;
 • Egyéb okok a Felhasználó tulajdonában lévő fizetőeszköz érvényességének/jogszerűségének gyanújával kapcsolatban.
 • Bizonyos helyzetekben és indokolt okokból a Kedvenc Kiado fenntartja a jogot a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségének változtatására. Ezekben az esetekben a Kedvenc Kiado a rendelés leadásakor értesíti a Felhasználót a Kedvenc Kiado által megadott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszaküldi a kifizetett összeget (abban az esetben, ha a Termékek árát a Vásárló korábban kifizette) .
 • Abban az esetben, ha a Vásárló által megrendelt Terméket a Kedvenc Kiado nem tudja kiszállítani, vállaljuk, hogy erről a Vásárlót tájékoztatjuk, és ha a Vásárló a termék árát a jelen tájékoztatás előtt korábban kifizette, az árat visszaküldjük. számlájára Az adott terméket, legfeljebb 14 napon belül attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a Kedvenc Kiado tudomást szerzett erről, vagy attól a naptól, amikor az Ügyfél kifejezetten kifejezte szándékát a Szerződés felmondására.
 • Abban az esetben, ha a Kedvenc Kiado értesíti a Vásárlót arról, hogy egyes Termékek nem állnak rendelkezésre a Megrendelési listáról, úgy az utóbbi 1 napon belül köteles kifejezni szándékát a tartalmi Megrendelésekre vonatkozó törlési vagy új feltételek megerősítésére, ellenkező esetben a szerződés csak a Kedvenc Kiado által visszaigazolt Termékek vonatkozásában minősül megkötöttnek.
 • Az ugyanazon Ügyfél által ugyanazon a napon leadott rendelések automatikusan egyetlen megrendelésben halmozódnak fel, amelyhez egyetlen adószámla szükséges, egyetlen visszatérítéssel.
3.4 Termékárak

A Weboldalon bemutatott termékek árai RON-ban értendők, tartalmazzák az ÁFÁ-t, és tartalmazzák az összes adót, kivéve a szállítási költségeket. A szállítási költségek a rendelést visszaigazoló e-mailben láthatók.

3.5. Termékek kifizetése

A rendelések kifizetése a következő módokon lehetséges:

 • Fizetés utánvéttel (visszatérítés) – készpénzben.
 • Online fizetés VISA, VISA Electron, Mastercard és Maestro – kártyás online fizetés esetén az Ön adatait kizárólag az EuPlatesc.ro, a hitelkártya-tulajdonos dolgozza fel, aki saját adatait közvetlenül az EuPlatesc.ro-nak adja meg. Kérjük, olvassa el a vállalat személyes adatvédelmi szabályzatát itt

Ha a Vásárló az utánvétes fizetést választja (visszatérítés vagy készpénz), akkor a fizetés akkor történik meg, amikor a Termékek megérkeznek a szállítási címre, vagy a Vásárló személyesen átveszi azokat.

Ha az Ügyfél fizetési megbízással fizet, a fizetés csak attól a pillanattól számít érvényesnek, amikor a pénzt jóváírják a Kedvenc Kiado számláján.

Online fizetés esetén az Eladót nem terheli és nem is tehető felelőssé az Ügyfelet terhelő egyéb többletköltségekért, ideértve, de nem kizárólagosan a banki jutalékokat, a kártyáját kibocsátó bank által alkalmazott árfolyam-különbözeteket, amennyiben kibocsátásának pénzneme eltér a RON-tól. A műveletért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Az online megrendeléshez kapcsolódó adószámla elektronikus formátumban kerül kiállításra.

A Weboldalon keresztül leadható rendeléseknek nincs felső vagy alsó értékhatára. Ha azonban a Megrendelő a megrendelés összértékének készpénzben történő kiegyenlítését választja, a megrendelés mindenkori értéke nem haladhatja meg az 1. sz. törvényben meghatározott felső határt. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 70/2015. A korszerű fizetési rendszerek bevezetéséről szóló 193/2002.

3.6 Termékek kiszállítása

A szállítási határidő a cikkben megadott. GEO 18. sz. 34/ 2014. rendelet a szakemberekkel kötött szerződésekben a fogyasztói jogokról, valamint egyes normatív aktusok módosításáról, kiegészítéséről.

Útmutatóként a szállítások menete a következő lehet:

 • A hétfőtől péntekig 16:00 óráig leadott rendeléseket általában 1-2 munkanapon belül kiszállítjuk.
 • A pénteken, szombaton és vasárnap délután 4 óra után leadott rendeléseket hétfőtől kezdődően szállítjuk ki.
 • Kivételes esetekben, például kedvezőtlen időjárási viszonyok, szállítás nehezen megközelíthető helyeken vagy az év nagyon zsúfolt időszakaiban (húsvét, karácsony, fekete péntek stb.), valamint egyéb promóciós kampányok során, egy A termékek megrendelése és kiszállítása 7-10 munkanapot is igénybe vehet. A szállítás időpontját az értékesítési képviselő e-mailben és/vagy telefonon tájékoztatja a vásárlókkal.

A vevőnek lehetősége van a Termékek alábbi szállítási módjai közül választani:

Futár az országban – Költség: 15,00 lej

600 lej feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

A gyors futárszolgálat hálózatában nem szereplő településekre díj vonatkozik, ha a csomagot a gyors futárszolgálat lefedettségi területén megjelölt helyeken kívül, további km nélkül adják át/kézbesítik.

Kérjük, várja meg a telefonos visszaigazolást a raktáron lévő termékek elérhetőségéről, mielőtt a csomag átvételére menne a helyszínre.

Futárral történő szállítás esetén a Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelésben feltüntetett címen a megrendelés átvételénél jelen lesz.

A Megrendelő vállalja, hogy a kézbesítéskor ellenőrzi a Csomag állapotát, és a csomagolás minőségével kapcsolatos kifogásait a Futár felé jelenti. Ha az Ügyfél nevében nem emelnek kifogást, az egyenértékű az adott Megrendelés feltétel nélküli elfogadásával. A csomag átvétele után tett egyéb értesítéseket nem vesszük figyelembe, a Kedvenc Kiado nem vállal felelősséget a futárszolgálatok minőségéért.

A Kedvenc Kiado vállalja, hogy minden megkeresésre és panaszra a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 munkanapon belül válaszol.

3.7 Visszaküldési szabályzat

Az eladó be kell tartania az 51/2003. sz. A távollévők között kötött szerződések jogi szabályozásáról szóló 130/2000. sz., amely feljogosítja a vevőt (kizárólag az említett normatív aktus feltételei szerint) a szerződés egyoldalú felmondására 10 napon belül, és az egyoldalú felmondástól számított 30 napon belül írásban ( a vevő által aláírt és elektronikusan vagy postai úton, átvételi elismervénnyel megküldött dokumentum) a szerződés ára, azzal a feltétellel, hogy az árut eredeti csomagolásában visszaküldi, és csak akkor, ha az nem szenvedett sérülést. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Az eladónak joga van arra, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a vevő rossz szándékból cselekedett, kártérítést követeljen a vevőtől a jogszabályok értelmében.

1. A Megrendelő a Termékek átvételekor köteles gondoskodni arról, hogy a leszállított Termékek minőségi és mennyiségi szempontból megfeleljenek az elvárásainak. Ellenkező esetben az Ügyfél a 0744 505 331, 0744 611 095 telefonszámon hívhatja az Ügyfélkapcsolati szolgálatot. (menetrend H-P: 09.00 – 18.00) vagy az office@kedvenckiado.ro e-mail címen a lehető legrövidebb időn belül a kialakult helyzet orvoslása érdekében.

2. A Weboldalon keresztül vásárolt Termékek esetén a Vásárlónak joga van 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, illetve a terméket visszaküldeni, és a Termék visszaküldésén kívüli költsége sem merül fel. Ez a lehetőség kizárólag a Fogyasztókra érvényes, a törvény által meghatározottak szerint. A Kedvenc Kiado az Oldal erre kijelölt részein bejelentheti a megrendelt Termékek visszaküldési határidejének meghosszabbítását a Fogyasztó érdekében.

A GEO sz. 34/2014, az elállási határidő (Termék visszaküldése esetén) 14 naptári napon belül lejár:

 • az a nap, amikor az Ügyfél a rendelést fizikailag birtokba veszi – ha a megrendelés tárgyát képező összes Terméket ugyanazon a szállítmányon szállították ki.
 • az a nap, amikor a Vevő fizikailag birtokba veszi az utolsó Terméket – ha a Vevő egy megrendelésben több Terméket rendel, amelyeket külön szállítanak ki.
 • az a nap, amikor a Vevő az utolsó Terméket vagy az utolsó darabot fizikailag birtokba veszi – több tételből vagy darabból álló Termék kiszállítása esetén.

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a következő lehetőségei vannak:

 • vegye fel velünk a kapcsolatot az office@kedvenckiado.ro e-mail címen, vagy hívja az Ügyfélkapcsolati Szolgálatot a 0744 505 331 telefonszámon, 0744 611 095 (menetrend H-P: 09.00-18.00).
 • egyéb egyértelmű nyilatkozatot tenni, amelyben kifejezi a szerződéstől való elállási döntését

Ha a Vevő a szerződéstől való elállás törvényes időtartamán belül kéri a szerződéstől való elállást, köteles visszaküldeni a visszaküldeni kívánt Termékhez mellékelt ajándékokat is.

Ha az Ügyfél a szerződéstől való elállásra vonatkozó törvényes határidőn belül kéri a szerződéstől való elállást, az alábbi szabályok érvényesek:

 • amennyiben a Termék árát a Vevő kiegyenlítette, az említett árat a Szerződéstől való elállásra vonatkozó Vásárló általi közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük, feltéve, hogy a visszaküldés törvény lehetővé teszi.
 • A befizetett összeget az Ügyfél előzetes és kifejezett hozzájárulásával, banki átutalással térítjük vissza az Ügyfél által megjelölt számlára;
 • Az ügyfél a visszatérítést követően nem fizet jutalékot.

A Kedvenc Kiado fenntartja a jogot, hogy elhalassza a kifizetett összeg visszatérítését az eladott Termékek kézhezvételéig vagy a kiszállítás igazolásáig, ha nem ajánlotta fel a Termékek visszavételét.

Ha a Megrendelő a szerződéstől való elállás törvényes időtartamán belül kéri a szerződéstől való elállást, az Ügyfelet kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségei terhelik.

A Termék árának visszatérítése a visszaküldött Termékhez kapcsolódó értékesítési bizonylaton (adott esetben adóbizonylaton vagy adószámlán) feltüntetett áron történik, függetlenül annak értékingadozásától.

A távollevők között kötött szerződésekkel és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel kapcsolatban a következők mentesülnek az elállási jog alól:

 • a) a fogyasztó által bemutatott vagy egyértelműen személyre szabott termékek biztosítása;
 • b) olyan termékek biztosítása, amelyek valószínűleg romlanak vagy gyorsan lejárnak;
 • c) olyan zárt termékek szállítása, amelyeket egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyeket a fogyasztó felbontott;
 • d) olyan termékek szállítása, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek más elemekkel;
 • e) olyan szeszes ital értékesítése, amelynek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, amelyek szállítása 30 napon belül nem történhet meg, és amelynek valós értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyeket a Kedvenc Kiado nem tud ellenőrizni;
 • f) lezárt hang- vagy videofelvételek vagy zárt számítógépes programok biztosítása, amelyeket a szállítás után felbontottak;
 • g) újságok, folyóiratok és folyóiratok szállítása, az ilyen kiadványok szállítására vonatkozó előfizetési szerződések kivételével;

A visszaküldött termékeknek ugyanolyan állapotban kell lenniük, mint ahogyan azokat kiszállították (eredeti csomagolásban, minden tartozékkal együtt, sértetlen címkékkel és kísérő dokumentumokkal). Nem fogadunk el olyan termékeket, amelyeken fizikai változások, ütések, forgácsok, karcolások, ütések, túlzott használat és/vagy illetéktelen beavatkozás nyomai stb. láthatók, visszaküldésre.

A visszaküldési űrlapon megjelölt termékeket hiánytalanul kell átadni a futárnak, pontosan úgy, ahogy a visszaküldés kérésekor az Oldalon ellenőrizték. Ha a visszaküldő csomagban eltérő termékek vannak, mint a kitöltött űrlapon szereplők, a csomag futár általi ellenőrzését követően az átvételt megtagadjuk.

A termékek visszaküldése esetén a Vásárló kizárólag a termékek kezeléséből eredő értékcsökkenésért felelős, kivéve azt, ami a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges. A visszaküldött Termékhez mellékelni kell minden olyan dokumentumot, amellyel a Terméket kiszállították.

3.8 Rosszul kézbesített termékek

1. Ha a Vásárlónak a megrendelttől eltérő Terméket szállítottak ki, vagy olyan terméket szállítottak ki, amelyet a Vásárló nem rendelt meg, kérjük, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül jelezze az Ügyfélszolgálatnak a termék visszaküldése érdekében, és adott esetben a megfelelőre kell cserélni.

2. A Termék visszaküldésének és szállításának minden költsége, valamint a megrendelt Termék kiszállításával kapcsolatos költség (adott esetben) a Kedvenc Kiado-t terheli.

4. Szellemi tulajdon

A Webhely teljes tartalmát és szerkezetét a szerzői jogi törvény védi, minden jog fenntartva a Vállalat számára. Tilos az oldalról származó anyagok reprodukálása, terjesztése vagy közzététele a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A webhely hivatkozásokat ("hiperhivatkozásokat") tartalmaz más webhelyekre, amelyeket harmadik felek kezelnek, és amelyek tartalmát a Vállalat nem ismeri. A vállalat csak ezekhez az oldalakhoz engedélyez hozzáférést, anélkül, hogy felelősséget vállalna azok tartalmáért.

5. A társadalom által gyakorolt ellenőrzés

A jelen Feltételek Felhasználói általi megsértése esetén a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját választása szerint, vagy bármely illetékes hatóság kérésére elrendelje az Ügyfélszámla törlését anélkül, hogy köteles lenne a cselekményt bármilyen módon és előzetes formalitás teljesítése nélkül indokolni.

Technikai okokból a Vállalatnak joga van a szolgáltatások teljes vagy részleges megszakítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett vagy anélkül.

A Kedvenc Kiado fenntartja a jogot a Felhasználók által az Oldalon keresztül értékesített termékekkel kapcsolatos vélemények/megjegyzések tartalmának ellenőrzésére. Ennek értelmében a Társaság azon jogán túl, hogy elrendelje a Fiók törlését vagy ideiglenes zárolását, a Felhasználók hozzászólásait törölheti vagy részben módosíthatja az alábbi helyzetek bármelyikében:

 • tartalmuk sértőnek vagy rágalmazónak tekinthető;
 • sérti egy harmadik fél szellemi tulajdonjogait;
 • sértik a jó erkölcsöt és/vagy bármilyen más módon megsértenek bármely jogszabályi rendelkezést;
 • Nem releváns az oszlop/szakasz vagy a termék tartalma szempontjából.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Főbb erő

A vállalat nem vállal felelősséget azért, ha nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit bármilyen, rajta kívül álló ok miatt, beleértve, de nem kizárólagosan, véletlen eseményeket, kedvezőtlen időjárási körülményeket stb.

A főbb erő bekövetkezésére hivatkozó fél köteles a másik felet az esemény bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban értesíteni. A főbb erő eseményét a Román Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott, a vis maior fennállását megállapító törvény igazolja.